Skip to main content

kurser

kurser och utbildningar

Administrativa och ekonomiska tjänster, så som bokslut och årsredovisning, lönetjänster, skatter och deklarationer, ekonomistyrning och konsultation. Solventum håller också utbildningar och kurser inom administration och ekonomi.

Leave a Reply