Skip to main content

Ekonomistyrning-konsultation

Administrativa och ekonomiska tjänster, så som bokslut och årsredovisning, lönetjänster, skatter och deklarationer, ekonomistyrning och konsultation. Solventum håller också utbildningar och kurser inom administration och ekonomi.