Skip to main content

Våra olika tjänster

Löpande redovisning

Vi tar hand om din bokföring och ser till att den blir gjord i rätt tid och enligt gällande lagstiftning. Löpande rapportering av balans- och resultatrapporter. Rättvisande rapporter med avstämningar och periodiseringar.

Skattedeklarationer som underlag för betalning av moms, arbetsgivaravgifter och skatt,  med fullmakt lämnar vi dem elektroniskt till Skatteverket.

» Kontakt

Löpande redovisning

Vi tar hand om din bokföring och ser till att den blir gjord i rätt tid och enligt gällande lagstiftning. Löpande rapportering av balans- och resultatrapporter. Rättvisande rapporter med avstämningar och periodiseringar.

Skattedeklarationer som underlag för betalning av moms, arbetsgivaravgifter och skatt,  med fullmakt lämnar vi dem elektroniskt till Skatteverket.

» Kontakt

Bokslut & Årsredovisning

Varje år ska företaget avsluta med ett bokslut oavsett företagsform. Olika regler gäller och vi upprättar enligt gällande redovisningsnormer. Om du upprättar din löpande redovisning själv importerar vi den via fil automatiskt in i vårt bokslutsprogram.

Vi upprättar årsredovisning på ett professionellt sätt med mångårig erfarenhet, viktigt då den är en offentlig handling. Vi skriver bokslutsrapporter genom våra auktoriserade redovisnings­­konsulter som ett kvalitetskvitto. Om företaget ingår i en koncern upprättar vi koncernredovisning.

» Kontakt

Skatter & Deklaration

Mervärdeskatt har komplicerade regler, vi ser till att företagets moms hanteras på rätt sätt.

Aktiv skatteplanering utförs för att ta vara på de möjligheter som finns för att optimera skatteutfallet.

Årligen lämnar vi inkomstdeklaration för de olika företags­formerna och privat. Vi upprättar på ett korrekt sätt för att undvika onödiga frågor från myndigheter. Självklart upprättar vi även privata deklarationer om du inte har något företag. Vi uppdaterar K-10 blankett för delägare i fåmansföretag varje år för företagets möjlighet att lämna utdelning.

» Kontakt

Skatter & Deklaration

Mervärdeskatt har komplicerade regler, vi ser till att företagets moms hanteras på rätt sätt.

Aktiv skatteplanering utförs för att ta vara på de möjligheter som finns för att optimera skatteutfallet.

Årligen lämnar vi inkomstdeklaration för de olika företags­formerna och privat. Vi upprättar på ett korrekt sätt för att undvika onödiga frågor från myndigheter. Självklart upprättar vi även privata deklarationer om du inte har något företag. Vi uppdaterar K-10 blankett för delägare i fåmansföretag varje år för företagets möjlighet att lämna utdelning.

» Kontakt

Lönetjänster

Vi hanterar hela löneprocessen från kontroll av tidrapporter till utbetalning av löner och efterrapportering. Vi erbjuder även tjänster inom personaladministration t.ex. upprättande av anställningsavtal, rådgivning i arbetsrättsfrågor, tolkning av kollektivavtal, personalhandbok, statistik m.m.

Vår support är även tillgänglig för våra kunders medarbetare. Tjänstens innehåll anpassas efter kundens önskemål och behov.

» Kontakt

Administration

Vi redovisningskonsulter hjälper till med företagets administration för att få det så effektivt som möjligt så att företaget kan fokusera på den egna verksamheten och få ett lönsamt företag.

Vi erbjuder uppläggning av effektiva rutiner, fakturering, kundreskontra, betalningsbevakning/kravrutiner, betalningar, leverantörsfakturahantering samt scanning, betalningar, tid och projektredovisning. Vi erbjuder även outsourcing av ekonomifunktionen med personal på plats.

» Kontakt

Administration

Vi redovisningskonsulter hjälper till med företagets administration för att få det så effektivt som möjligt så att företaget kan fokusera på den egna verksamheten och få ett lönsamt företag.

Vi erbjuder uppläggning av effektiva rutiner, fakturering, kundreskontra, betalningsbevakning/kravrutiner, betalningar, leverantörsfakturahantering samt scanning, betalningar, tid och projektredovisning. Vi erbjuder även outsourcing av ekonomifunktionen med personal på plats.

» Kontakt

Ekonomistyrning & Konsultation

Vad innebär siffror och summor? Vi hjälper till att presentera och förklara innebörden. Analyserar om företaget går bra eller dåligt med bl.a. nyckeltal och vad som kan förändras under löpande år och vid bokslut.

Vi hjälper till med bl.a. delårsbokslut, resultat- och likvidets­budget, kalkylering ex. vid investeringar, kassaflödes­analys, bolagsbildningar, ansökan om F-skatt och momsregistering, hjälp vid bankkontakter, generationsskifte, affärsutveckling bouppteckning, testamenten, bodelning m.m.

» Kontakt