Bästa kund!

Ytterligare information kring de åtgärder som Solventum vidtagit i och med covid-19


Solventum har med anledning av rådande kris, rekommendationer från bl.a. Folkhälsomyndigheten och bedömningar på framtida utveckling genomfört ett antal åtgärder. Åtgärderna vidtas för din och andras säkerhet och det är viktigt att alla respekterar och följer dessa riktlinjer.

Samtliga med förkylningssymptom både Er kunder och personal får ej vistas i våra lokaler, allt för att minska risken för att vår service till er kunder inte ska påverkas. Personal med symtom kommer att arbeta hemifrån när det är möjligt.

En av de åtgärder vi vidtagit för att minska smittspridningen är att vi kommer att ha vår dörr låst och att enbart bokade möten får genomföras för exempelvis genomgång av bokslut, deklaration mm där även påskrifter behövs.

Ta kontakt i förväg för bokning av tid med våra konsulter.

Låst brevlåda finns utanför våra entréer i Sundsvall och Härnösand där material kan lämnas, vid mer skrymmande material tag kontakt med konsult.

Vänligen lämna in material i god tid så vi kan säkerställa återrapportering till er samt till Skatteverket.

Regeringen har tagit fram ett antal stödpaket för små och medelstora företag.
Om du har frågor kring karensavdrag, sjuklönekostnader eller korttidspermittering mm, kontakta vårt lönekontor via mail lon@solventum.se eller telefon 060-18 01 67, 060-18 01 65.

Om du har frågor avseende anstånd med skattebetalning vid tillfälliga betalningssvårigheter samt det utökade krispaketet som är på förslag avseende bl.a. tillfälligt sänkta arbetsgivaravgifter och egenavgifter. Kontakta våra redovisningskonsulter via mail eller telefon.

Vi följer utvecklingen löpande och fler åtgärder kan behövas.

Med bästa hälsningar
Åsa Richnau Ersson