Skip to main content

Under hösten har vi tillsammans med andra certifierade redovisningsbyråer genomfört en mätning av hur nöjda våra kunder är med oss genom Svenskt Kvalitetsindex. Resultatet är över förväntan och det högsta betyg någon bransch fått i liknande undersökningar.


En enkät skickades ut till våra kunder och vi tackar alla som tog sig tid att delta och svara. Vi har analyserat de svar som kommit in både som betyg och som rena förbättringsförslag.

Vi kommer att fortsätta vårt förbättringsarbete för att stärka vårt redan goda arbete eftersom det är sant att den som slutar bli bättre också slutar bli bra.
Nedan ser du de betyg vi fått:

Vi är väldigt tacksamma och stolta att få sådant högt betyg av våra kunder.
Har Du förslag till hur vi kan utveckla vår verksamhet är Du alltid välkommen att kontakta oss.