Skip to main content

Marknadens stora behov gällande hjälp med redovisning bidrar till att redovisningskonsultens framtid ser mycket ljus ut i Sverige idag. Redovisningsbranschen skriker efter fler utövare inom yrket.

Idag saknas det många redovisningskonsulter i regionen. Något som vi vill vara med och påverka och ändra på. Yrkeshögskolan Mitt i Sundsvall driver idag yrkesutbildningen Redovisningsekonom med lönekompetens. Det är en utbildning som Srf Konsulterna stödjer och lyfter fram.

Srf konsulterna är den ledande branschorganisationen inom redovisning och lön. Srf konsulterna ser att kunderna finns där, bristen ligger hos antalet utbildade redovisningskonsulter.

Åsa Richnau-Ersson, VD på Solventum Redovisningsbyrå AB, tillhör ledningsgruppen för utbildningen i Sundsvall. Ledningsgruppens uppgift är att anpassa och skräddarsy utbildningen utifrån redovisningsbranschen. Tillsammans med nio kunniga personer från andra stora redovisningsbyråer i regionen, samt med samverkan av SRF konsulterna formar de utbildningen så att eleverna lär sig det som krävs och behövs på arbetsmarknaden.

Utbildningen sträcker sig över två år. 20 veckor består av praktik där eleven får komma ut i arbetslivet. Nytt för i år är utökningen av lönekompetens med fem veckor.

Kurser som ingår i utbildningen:
• Beskattning 50 poäng
• Ekonomistyrning 50 poäng
• Examensarbete 25 poäng
• Excel och IT-kunskap 10 poäng
• Handelsrätt 50 poäng
• Lia 1 50 poäng
• Lia 2 50 poäng
• Löneadministration 25 poäng
• Marknadsföring 30 poäng
• Projektarbete 25 poäng
• Redovisning 60 poäng

Bristen på redovisningskonsulter i regionen medför att vikten av utbildningen är stor.