Covid-19
Med anledning av den utvecklande spridningen av coronaviruset, covid-19, vidtar Solventum försiktighetsåtgärder både för att skydda vår personal och Er kunder.
Samtliga med förkylningssymptom både kunder och personal får ej vistas i våra lokaler. Allt för att minska risken för att vår service gentemot Er kunder inte ska påverkas, personal med symtom kommer att arbeta hemifrån när det är möjligt.

Vi uppdaterar kontinuerligt vår riskbedömning och riktlinjer enligt rekommendationer från Folkhälsomyndigheten.

Vänligen lämna in bokföringsmaterial omgående så att vi kan säkerställa återrapportering till er samt till Skatteverket i rätt tid, gäller även fortsättningsvis att lämna material i god tid för varje månadsrapportering framåt enligt uppdragsavtalen (10 dagar efter månadens slut om inte annan överenskommelse skett). Samma gäller för lönehanteringen – enligt uppdragsavtalen.

Kontoren i Sundsvall och Härnösand har brevlådor utanför entrén där material kan lämnas.

Underlag för deklaration samt inkomstdeklarationen lämnas så snart som möjligt när ni mottagit den från Skatteverket, antingen i digital form eller på papper.

Välkommen med era frågor även avseende slopat karensavdrag, sjuklönekostnader, anstånd med betalningar till Skatteverket mm. Ring eller maila oss.

Ta hand om varandra!

Med vänlig hälsning
Åsa Richnau Ersson

Leave a Reply