Om företaget

Solventum – en del av Sundfraktgruppen

Sundfraktgruppen består av bolagen i koncernen samt delägarnas anslutna fordon och företag. Totalt består gruppen av över 180 bolag och mer än 500 sysselsatta personer. Vi på Solventum Redovisningsbyrå AB är tolv av dem.

Läs mer om Sundfraktgruppens vision och affärsidé och organisation på sundfrakt.se.

Om Solventum

Som en service till sina delägare startade Sundfrakt i slutet av 1960-talet en bokföringsbyrå. Denna verksamhet övergick 1977 till att drivas som ett helägt dotterbolag med namnet Åkeriekonomi AB.

I mer än tjugo år har vi med basen i åkerinäringen byggt upp och utvecklat vårt kunnande. Men som det ambitiösa företag vi är har vi också förändrats. Utvecklats. Fördjupat vårt kunnande. Ökat kompetensen. Breddat kundunderlaget. Bland de företag som är våra uppdragsgivare idag finns inte bara åkeri- och entreprenadföretag utan också många andra branscher. Därför kändes det viktigt att byta namn. 1997 bytte företaget namn till Solventum Redovisningsbyrå AB.

1998 förvärvades Y-åkarnas Redovisningstjänst AB YRAB med lokalisering i Härnösand och Kramfors. En redovisningsbyrå med likartade rutiner och kompetent personal. Sammanslagningen ses som ett sätt att kunna erbjuda våra kunder ännu bättre och bredare service både geografisk och kunskapsmässigt.

I februari 2000 fusionerades bolagen och verksamheten bedrivs nu under namnet Solventum.

Under 2004 påbörjade vi vårt arbete med att bli certifierade enligt ISO 9001. Vi erhöll certifieringen under 2006 och har med detta ett ytterligare bevis på att de tjänster vi erbjuder håller hög kvalitet och att våra kunder kan känna sig trygga med oss som samarbetspartner.

Under 2015 flyttades verksamheten från Kramfors till Härnösandskontoret.

Affärsidé

Solventum Redovisningsbyrå erbjuder företagare allt från enstaka administrativa och ekonomiska tjänster till helhetslösningar skräddarsydda efter kundens behov i ett långsiktigt och förtroendefullt samarbete.

Våra kännetecken är:
• kompetens och god service
• konkurrenskraftiga priser
• unikt serviceutbud
• gott renommé

Kvalificerade Ekonomirådgivare

Vi är kvalificerade ekonomirådgivare och auktoriserade genom Srf konsulterna – Sveriges ledande branschorganisation inom redovisning och lön
Läs nyheter från SRF

Vi är också certifierade enligt ISO 9001 sedan 2006 och har med detta ett ytterligare bevis på att de tjänster vi erbjuder håller hög kvalitet och att våra kunder kan känna sig trygga med oss som samarbetspartner.

Solventum AB:s styrelse

Markus Sundström, Ledamot, Ordförande
Åsa Richnau Ersson, Ledamot, Vd

Sponsring

Sundfraktgruppen sponsrar och stödjer föreningar, aktiviteter och projekt i närområdet. Läs mer om vår policy och hur du kan få ta del av våra sponsormedel på sundfrakt.se

Åsa Richnau-Ersson
VD

@solventum.se
060-18 01 66