Category

Nyheter

Redovisningskonsult – ett viktigt framtidsyrke

By | Nyheter

Marknadens stora behov gällande hjälp med redovisning bidrar till att redovisningskonsultens framtid ser mycket ljus ut i Sverige idag. Redovisningsbranschen skriker efter fler utövare inom yrket.

Idag saknas det många redovisningskonsulter i regionen. Något som vi vill vara med och påverka och ändra på. Yrkeshögskolan Mitt i Sundsvall driver idag yrkesutbildningen Redovisningsekonom med lönekompetens. Det är en utbildning som Srf Konsulterna stödjer och lyfter fram.

Srf konsulterna är den ledande branschorganisationen inom redovisning och lön. Srf konsulterna ser att kunderna finns där, bristen ligger hos antalet utbildade redovisningskonsulter.

Åsa Richnau-Ersson, VD på Solventum Redovisningsbyrå AB, tillhör ledningsgruppen för utbildningen i Sundsvall. Ledningsgruppens uppgift är att anpassa och skräddarsy utbildningen utifrån redovisningsbranschen. Tillsammans med nio kunniga personer från andra stora redovisningsbyråer i regionen, samt med samverkan av SRF konsulterna formar de utbildningen så att eleverna lär sig det som krävs och behövs på arbetsmarknaden.

Utbildningen sträcker sig över två år. 20 veckor består av praktik där eleven får komma ut i arbetslivet. Nytt för i år är utökningen av lönekompetens med fem veckor.

Kurser som ingår i utbildningen:
• Beskattning 50 poäng
• Ekonomistyrning 50 poäng
• Examensarbete 25 poäng
• Excel och IT-kunskap 10 poäng
• Handelsrätt 50 poäng
• Lia 1 50 poäng
• Lia 2 50 poäng
• Löneadministration 25 poäng
• Marknadsföring 30 poäng
• Projektarbete 25 poäng
• Redovisning 60 poäng

Bristen på redovisningskonsulter i regionen medför att vikten av utbildningen är stor.

Nu enkelt att välja klimatsmart

By | Nyheter

Det har aldrig varit enklare att välja en klimatsmart transport

Välj en klimatsmart transport redan idag!
Vi har tagit fram ett unikt, enkelt och hållbart erbjudande till dig som kund. Sundfrakt erbjuder dig som kund valfrihet. Du kan själv välja hur klimatsmart din transport ska vara.

Det skall vara enkelt att göra rätt val. Sundfraktgruppen har tagit fram tre olika alternativ som vi kallar Guld, Silver och Brons. Väljer du ett av dessa alternativ får du en garanterat klimatsmart transport. Genom våra uppföljningssystem kan vi snabbt och enkelt ge dig återkoppling på utförd transport. Vi använder SÅ Klimat Calc för beräkning av miljöpåverkan. Typ av bränsle följer vi upp på fordons- respektive uppdragsnivå.

Läs mer

Vi väljer 100% återvunnen energi

By | Nyheter

Sundfrakt väljer 100% återvunnen energi

Sundfrakt använder fjärrvärme sedan flera år tillbaka. Vi satsar nu hårt på att ställa om hela vår verksamhet till klimatsmarta och långsiktig hållbara lösningar. Ett steg i detta arbete är att vi nu går över till att använda 100% återvunnen energi i vår fjärrvärme.

– 100% återvunnen energi är en klimatsmart produkt som passar vår verksamhet och det klimatsmarta tänk som genomsyrar hela vår verksamhet.

På bilden Markus Sundström (t v), VD på Sundfrakt, tar emot intyg på 100%återvunnen energi från Mikael Persson ( t h), Accont manager på Sundsvall Energi